SK Severka Šumperk & SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk pořádají

Přebor škol v orientačním běhu 2015/2016

podzimní kolo, 21. října 2015, ZŠ 8. května, Šumperk


Rozpis závodu

Přebor škol v orientačním běhu 2015/2016

Podzimní kolo, 21. 10. 2015

Pořadatel:
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu

Datum:
21. října 2015 (středa)

Místo konání:
ZŠ 8. května, Šumperk

Druh závodu:
Okresní kolo Přeboru škol se v roce 2015/2016 poběží jako dvoukolový závod, složený z podzimního a jarního kola, získané body v soutěži škol se budou za obě kola sčítat. Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se zúčastnila okresního kola.

Kategorie:
  • DI (D3) – mladší děti (děvčata): 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007, 2006
  • DII (D5) – starší děti (děvčata): 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004
  • DIII (D7) – mladší žactvo (děvčata): 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002; prima, sekunda osmiletých gymnázií
  • DIV (D9) – starší žactvo (děvčata): 8. – 9. ročník, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999; tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
  • DV (DS) – studenti (děvčata): 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997, 1996; kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
  • HI (H3) – mladší děti (hoši): 1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007, 2006
  • HII (H5) – starší děti (hoši): 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004
  • HIII (H7) – mladší žactvo (hoši): 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002; prima, sekunda osmiletých gymnázií
  • HIV (H9) – starší žactvo (hoši): 8. – 9. ročník, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999; tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
  • HV (HS) – studenti (hoši): 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997, 1996; kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a žáci příslušného roku narození, obě podmínky musí být splněny současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii!


Pravidla:
Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu.

Přihlášky:
do 19. 10. 2015 (soupiska za školu) na e-mailovou adresu: severka@razdva.cz, případně telefonicky u ředitele závodu na čísle 603 545 642. Podmínkou startu je předložení soupisky všech závodníků školy, potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska musí obsahovat jména, příjmení, třídu a rok narození závodníků. Škola ručí za lékařskou prohlídku všech závodníků. Každé družstvo vede vedoucí starší 18ti let pověřený vedením školy. Jednotlivci se mohou přihlásit k závodu přímo na prezentaci v den závodu (závodí na vlastní nebezpečí).

Elektronický systém ražení:
při závodě bude použit elektronický systém ražení pro orientační běh SportIdent. Čipy pro závodníky budou zapůjčeny pořadatelem. U závodníků (orientačních běžců), kteří mají vlastní čip, prosíme o vedení čísla čipu v přihlášce.

Prezentace:
od 9,30 do 13,30 hod., v centru závodu

Mapa:
Hluchák (stav říjen 2015), měřítko 1 : 5 000, ekvidistance 2,5 m

Start:
10:00 - 14:00 hod.
Start od 10,00 hod. doporučujeme pro 1. stupeň ZŠ.

Ukončení:
Závod bude ukončen po doběhnutí závodníků cca v 14,15 hod., v cíli bude připraveno občerstvení.

Výsledky:
výsledky jednotlivců a pořadí škol bude zveřejněno na http://www.ssu.cz, závodníci na prvních třech místech obdrží drobné ceny, které budou doručeny do škol.

Upozornění:
Před závodem bude provedena základní instruktáž o závodě v orientačním běhu.

Hlavní činovníci závodu:
ředitel – Václav Král
stavitel tratí – Vojtěch Král
hlavní rozhodčí – Luděk Krtička

Stáhout rozpis ve formátu pdf.

SK Severka Šumperk