SK Severka Šumperk & SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk & ASŠK pořádají

Přebor škol v orientačním běhu 2014/2015

Krajské kolo - Olomoucký kraj, 13. května 2015, Středisko ekologické výchovy Švagrov

Rozpis závodu

Přebor škol v orientačním běhu 2014/2015

Krajské kolo Přeboru škol – Olomoucký kraj, 13. 5. 2015

Pořadatel:
SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Olomouckého kraje

Datum:
13. května 2015 (středa)

Místo konání:
Středisko ekologické výchovy Švagrov, Vernířovice 172 (mapy.cz). K dispozici budou chatky a stany pro převlékání a uložení věcí během závodu.

Druh závodu:
Jedná se o soutěž školních družstev. V družstvu školy může startovat v každé kategorii libovolný počet závodníků. Do hodnocení škol však bude započítáno pouze 5 závodníků dané školy. Těchto 5 závodníků označte v soupisce. Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zdali se zúčastnila okresního kola. Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18let pověřený ředitelstvím příslušné školy.

Kategorie:
  • I. kategorie: D3, H3 mladší děti 1. – 3. ročník ZŠ (rok narození 2008, 2007, 2006, 2005),
  • II. kategorie: D5, H5 starší děti 4. – 5. ročník ZŠ (rok narození 2005, 2004, 2003),
  • III. kategorie: D7, H7 mladší žactvo 6. – 7. ročník ZŠ, prima a sekunda víceletých gymnázií (rok narození 2003, 2002, 2001),
  • IV. kategorie: D9, H9 starší žactvo 8. – 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií (rok narození 2001, 2000, 1999, 1998),
  • V. kategorie: DS, HS studenti 1. – 4. ročník SŠ, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií (rok narození 1999, 1998, 1997, 1996, 1995).

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a žáci příslušného roku narození, obě podmínky musí být splněny současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii !!!


Hodnocení:

Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně.) Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!

Pravidla Přeboru škol najdete na stránce Komise rozvoje orientačního běhu http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/Pravidla.aspx

Body do soutěže družstev se sčítají:

  • v kategorii DI, HI (D3, H3) – bez postupu do celorepublikového finále
  • v kategorii DII, HII (D5, H5) – bez postupu do celorepublikového finále
  • v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) – do celorepublikového finále postupují dvě školy s nejvyšším součtem bodů
  • v kategorii DV, HV (DS, HS) – do celorepublikového finále postupují dvě školy s nejvyšším součtem bodů


Pravidla:
Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu.

Přihlášky:
do 5. 5 2015 8. 5. 2015 (soupiska za školu) na e-mailovou adresu: severka@razdva.cz, případně telefonicky u ředitele závodu (731 505 314). Podmínkou startu je předložení soupisky všech závodníků školy, potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska musí obsahovat jména, příjmení, třídu a rok narození závodníků. Škola ručí za lékařskou prohlídku všech závodníků. Každé družstvo vede vedoucí starší 18ti let pověřený vedením školy. Jednotlivci se mohou přihlásit k závodu přímo na prezentaci v den závodu (závodí na vlastní nebezpečí).

Doprava:

Vzhledem k odlehlosti místa a nízké obslužnosti veřejnou dopravou je pořadatelem zdarma pro závodníky organizována ze Šumperka (od nádraží ČD) na Švagrov a zpět autobusová doprava. Důležité: Spolu s přihláškou uveďte, zda plánujete autobusovou dopravu využít!

Předpokládaný odjezd autobusů ze Šumperka: 9:45 hod., odjezd zpět ze Švagrova po vyhlášení výsledků, předpokládaný příjezd zpět do Šumperka 14:30 hod.


Elektronický systém ražení:
při závodě bude použit elektronický systém ražení pro orientační běh SportIdent. Čipy pro závodníky budou zapůjčeny pořadatelem. U závodníků (orientačních běžců), kteří mají vlastní čip, prosíme o uvedení čísla čipu v přihlášce.

Prezentace:
od 9,30 do 10,30 hod., v centru závodu

Mapa:
Švagrov, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav jaro 2015

Terén:
horský les, kopcovitý, místy antropogenní tvary (kamenné kupky, pozůstatky po těžbě).

Start:
11:00 hod., intervalový
vzdálenost na start do 1000 m.

Občerstvení:
v cíli bude připraveno občerstvení pro závodníky (šťáva, polévka).

Vyhlášení:
Výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení závodu (cca 13:30 hod.). Nejlepší 3 závodníci v každé kategorii a vítězná družstva obdrží drobné ceny.

Upozornění:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající škola.

Hlavní činovníci závodu:
ředitel – Luděk Krtička, tel. 731 505 314
stavitel tratí – Jan Mikula
hlavní rozhodčí – Václav Král

Děkujeme vlastníkovi lesů, firmě Lesy České republiky, s. p. a CHKO Jeseníky za umožnění konání závodu a SEV Švagrov za poskytnutí zázemí.

Stáhout rozpis ve formátu pdf.

Pořádají SK Severka Šumperk & SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk