Tuhannet Kumpareita 2015

5. závod Hanáckého žebříčku podzim, krátká trať

Chata Junior Kunčice, Staré Město pod Sněžníkem


Pokyny pro závodníky

„Tuhannet Kumpareita 2015“

​ 5. závod Hanáckého žebříčku podzim – krátká trať, veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců

Pořádající orgán:
ČSOS - Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje.

Pořádající subjekt:
SK Severka Šumperk (SSU).

Datum:
sobota 17. října 2015.

Centrum závodu:
Chata Junior Kunčice, místní část Starého Města pod Sněžníkem. GPS 50°11'44.160"N 16°56'35.519"E. V centru bude prostor pro postavení klubových tunelů, v případě špatného počasí místnost („srub“) pro převlékání a posezení.

Druh závodu:
jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol, rankingový závod s koeficientem 1,00.

Parkování:
Podle přiložené mapky, bez poplatku. Parkujte prosím dle priorit nejdříve na parkovišti P1 (u kunčické hospody), pak P2 (parkoviště pod lanovou dráhou Triangl). Cesta z P1 do centra bude na nejdůležitějších odbočkách označena („za kostelem doleva a pořád do kopce až k chatě“).

Časový program:
 • 9:00 – 10:00: prezentace v centru závodu,
 • 11:00: start 00,
 • cca 14:30: vyhlášení vítězů.

Vzdálenosti:
 • parkoviště – centrum: do 1200 m, převýšení 100 m (P1 – 900 m, P2 – 1200 m),
 • centrum – start: 2200 m, převýšení 175 m, modrobílé fáborky,
 • centrum – cíl: 0 m.

Systém ražení:
elektronické, Sportident. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.

Vyčítání čipů:
v centru závodu, každý závodník (i když nedokončí závod) je povinen vyčíst svůj čip neprodleně po příchodu do centra.

Popisy kontrol:
piktogramy, na mapách a formou samoobsluhy v centru.

Mapa:
Kunčická hora, 1:10 000, E = 5 m, ISOM 2000, stav květen 2013. Technologie tisku offset, dotisk tratí laserem (kategorie HDR tisk kompletně na laseru). Formát A4, mapy jsou v mapníku. Hlavní kartograf Luděk Krtička. Mapy nebudou mapy vybírány v cíli – dodržujte pravidla fair-play.

Zvláštní mapové značky:
 • černý křížek – jiný umělý objekt,
 • zelený křížek – vývrat,
 • zelené kolečko – výrazný strom.

Mapování kupek a související popisy:
vzhledem k obrovskému množství a hustotě kupek bylo potřeba použít i další rozlišovací znaky. Prvním je velikost. Norma ISOM požaduje jako minimum výšku 1 m (symbol č. 112.0), takto jsou mapovány jen kupky zřetelně větší. Nižší kupky jsou kresleny menším hnědým puntíkem (zvláštní mapová značka, 70 % velikosti symbolu č. 112.0), obří výrazné protáhlé hromady standardní protáhlou kupkou (symbol č. 113.0) a jen ty největší a plošně rozsáhlé jsou vykresleny vrstevnicí. Některé hromady kamení jsou umně vyskládané do výšky a jsou z dálky více vidět než většina ostatních, zvýrazňujeme je přidanou značkou skály, nebo výjimečně černými tečkami kamenného pole.

Vzhledem k tomu, že kupky jsou různého tvaru, je u nich v popisech používán dominantní rozměr. Pokud je dominantní výška, je uvedena průměrná výška (např. 2), pokud je dominantní tvar, je uváděn plošný rozměr (např. 12×6).


Tratě:
parametry tratí jsou uvedeny v samostatné příloze. Trať HDR a DH10N je značena smajlíky.

Kategorie D21C, H18C, H21C a H35C mají na trati tzv. „motýlka“ (viz vzor zákresu). Některé další tratě se mohou křížit. Věnujte pozornost správnému pořadí kontrol!


Terén:
horský terén, nadmořská výška 600–943 m n. m. Horský terén, nadmořská výška 700–943 m n. m. Většinou jehličnatý les s dobrou průběžností, místy snížená viditelnost. Nízká hustota komunikací. V části prostoru výskyt značného množství kamenných kupek a dalších antropomorfních útvarů, další část poměrně prudký svah s výskytem skalek a kamenných polí. Doporučujeme tejpování.

Polomy v prostoru nejsou, výjimečně se na J a JV okraji prostoru závodu vyskytují samostatné padlé stromy.


Zakázané prostory:
veškeré lesní porosty a louky v okolí centra závodu a cesty na start.

Start:
00 = 11.00 hod., intervalový, kategorie HDR a P libovolně od startovního času 00 do času 60.

Vzhledem k větší vzdálenosti (a převýšení) na start doporučujeme dostatečnou časovou rezervu pro cestu. V případě špatného počasí bude zajištěn odvoz věcí do cíle a něco teplého na zahřátí před startem (bude upřesněno na webu).


Časový limit:
90 minut pro všechny kategorie.

Předběžné výsledky:
budou vyvěšovány v centru, celkové výsledky na webu závodu: http://www.ssu.cz/zavody/2015-10-17-Tuhannet-Kumpareita/.

Vyhlášení výsledků:
Po skončení závodu vyhlášení s udílením diplomů a cen pro první tři místa. V kategorii HDR budou drobnou cenou oceněni všichni účastníci.

Občerstvení:
po doběhu v cíli, dále bufet Chaty Junior s bohatým sortimentem: kančí guláš, poctivá zelňačka z uzeného a s klobáskou, borůvkové knedlíky, klobásy z udírny a dále pivo, kofola, káva či čaj.

WC a sprchy:
v areálu Chaty Junior, žádáme o udržování pořádku. Přísný zákaz vstupu do chaty ve venkovní obuvi!!

Zdravotní zabezpečení:
závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Bezplatná první pomoc bude poskytována po doběhu, následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Protesty:
případné protesty se vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu, adresa, na kterou je možno zaslat protesty proti výsledkům: Luděk Krtička, Osvobození 133, 788 14 Rapotín.

Předpis:
závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti 2015, předpokládané časy vítězů budou v souladu se SŘ.

Jury:
bude nabídnuta těmto závodníkům – Tomáš Novotný (ZLH), Marek Otruba (PLU), Kristýna Skyvová (STE).

Funkcionáři závodu:
 • ředitel závodu – Jiří Matoušek,
 • hlavní rozhodčí –Luděk Krtička (R1),
 • stavitel tratí – Jaroslav Kašpar (R3).

Poděkování:
konání závod umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. Dále děkujeme partneru závodu obchodní společnosti PRO-BIO, spol. s r.o. za poskytnutí cen pro závodníky, Chatě Junior za poskytnutí zázemí a Skiareálu Kunčice za umožnění parkování.

Jiří Matoušek
ředitel závodu

Luděk Krtička
hlavní rozhodčí

Stáhnout pokyny ve formát pdf.